Hoe werkt payrolling in de Zorg? - CareToMatch

Hoe werkt payrolling in de Zorg?

Payrolling in de Zorg
Hoe werkt dat?

U heeft medewerkers in dienst, maar u wilt zich liever bezighouden met de kernactiviteiten van uw organisatie? De administratieve rompslomp en de ziekterisico’s kunt u gewoon uit handen geven als u gebruik maakt van payrolling via CareToMatch.

Dit is vooral handig:

  • Als u gebruikt maakt van een waarnemer
  • Bij uitbreiding van uw organisatie met een nieuwe zorgmedewerker

Concreet nemen wij bij payrolling de rol van werkgever van u over nadat u deze zelf heeft geworven en geselecteerd. U bepaalt zelf de hoogte van het salaris van de medewerker.
Wij betalen wekelijks het loon uit aan de medewerker. Wij dragen ook zorg voor de afdracht van sociale verzekeringspremies en belastingen. Kortom, u hoeft zich nergens meer druk over te maken op gebied van personele administratie!

De verloning via CareToMatch verloopt via ons eigen verloningsplatform. Gewerkte uren kunnen eenvoudig online gepland en geregistreerd worden zodat deze voor u altijd inzichtelijk zijn.

Uw voordelen:

1.    Geen personeelsadministratie

Na het moment van inschrijven van een zorgprofessional nemen wij alle personeelsadministratie op ons. Denk hierbij aan salarisverwerking en –betaling, opmaak arbeidscontracten op maat, urenadministratie en afdrachten van wettelijke premies. Ook het vakantiegeld (8%) en de vakantiedagen (25 o.b.v. voltijdsdienstverband) zitten bij de prijs inbegrepen.

2. Geen werkgeversrisico’s

Een zorgprofessional aannemen brengt risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld als deze plotseling langdurig ziek is. In Nederland heeft de werkgever ten opzichte van zijn medewerkers de wettelijke verplichting om 70% van het loon bij ziekte twee jaar lang door te betalen. Valt u als werkgever onder een algemeen verbindend verklaarde cao, dan gelden vaak afwijkende bepalingen. Door middel van payrolling hoeft u de zieke zorgprofessional niet door te betalen, dat regelt CareToMatch voor u. Een verzuim coördinator begeleidt uw medewerker zo snel mogelijk weer naar het werk.

3. Concurrerend met uw eigen kostprijs

CareToMatch kan door het groeiend aantal werknemers en opdrachtgevers processen steeds meer automatiseren, bepaalde zaken goedkoper inkopen en risico’s spreiden. Dit zorgt ervoor dat het in de meeste gevallen goedkoper is om uw personeel bij CareToMatch onder te brengen, dan wanneer u dit zelf doet. Met andere woorden; CareToMatch kan concurreren met uw eigen kostprijs.

4. Maximale flexibiliteit

Flexibiliteit is, zeker in deze tijd, voor veel praktijken een belangrijke eis. Wanneer u geen gebruikmaakt van een payrollorganisatie, is het ‘flexibel’ zijn maar van korte duur. Zo kunt u als werkgever bijvoorbeeld maximaal maar 3 contracten in 2 jaar aan een zorgprofessional aanbieden. Hierna moet de medewerker in vaste dienst genomen worden. Via PhysioMatch kunt u de flexibiliteit in uw organisatie vergroten. Wanneer u kiest voor onze payrolldienstverlening kunt u namelijk tot 5,5 jaar flexibele contracten aan de medewerker aanbieden.

5. Goed werkgeverschap

PhysioMatch wil alles goed regelen voor u en uw medewerker.  We zetten ons in voor de belangen van de opdrachtgever als van de medewerker. Heeft u of uw medewerker een HR vraagstuk? Onze deskundige helpdesk helpt graag mee om snel een goede oplossing of een antwoord te bieden.

6. Berekening rendement payrolling zorgmedewerker

Het tarief voor de payrolldienstverlening is opgebouwd uit verschillende componenten en verschilt per situatie. De contractduur, wel/niet eigen werving, de huidige arbeidsmarkt en/of het aantal medewerkers dat u wilt payrollen zijn bepalend. CareToMatch werkt met een omrekenfactor, welke u moet vermenigvuldigen met het brutoloon van uw medewerker.


7. Tarieven ontvangen 

CareToMatch heeft haar tarieven voor iedereen beschikbaar. Via onderstaande button kunt u onze tarieven opvragen. U ontvangt onze tarieven binnen 1 werkdag in uw mailbox.

Meer weten over het payrollen van zorgprofessionals of benieuwd wat we nog meer kunnen bieden?

Neem contact op via de website of bel onze recruiters op 050-7852835.

Avontuur in Zwitserland

Meer informatie